Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej lekturą 12. edycji Narodowego Czytania

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Patronki naszej biblioteki, Elizy Orzeszkowej.

 Powstawała w latach 1886–1887,  w formie książki ukazując się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło zostało entuzjastycznie przyjęte przez recenzentów, było nawet porównywane do Pana Tadeusza. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieść zekranizowano, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. W połowie lat 80. XX wieku nakręcono współczesną wersję. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku. Obecna lektura ma również skłonić do namysłu nad współczesnym sposobem odczytywania tekstu i pamięci o tamtych wydarzeniach i podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności.

8 września 2023 r. uczniowie klas 5-8 ze Szkoły Podstawowej nr 3, wraz z nauczycielką j. polskiego, panią M. Świstek, aktywnie uczestniczyli w tegorocznym wydarzeniu, czytając  wybrane fragmenty lektury, uwypuklające utylitaryzm w aspektach idei pracy pozytywistycznej i uznawanej za najwyższe dobro społecznej użyteczności człowieka, poprzez właściwe wychowanie patriotyczne. Nie można było pominąć bogatych i szczegółowych, niemal idyllicznych opisów nadniemeńskej przyrody.

Dziękujemy za wspólny, miło spęczony czas.

Polecane artykuły

Back to top button