Konkurs plastyczny: KSIĄŻKOWA SZTUKA

REGULAMIN KONKURSU

„Książkowa sztuka”

 I Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej.

II Cel konkursu:

 1. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do czytania książek oraz rozwijanie ich kreatywności poprzez wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej przeczytaną książką.

III Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla czytelników biblioteki w wieku od 5 do 10 lat.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 3. Każde dziecko może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 4. Uczestnicy muszą wypożyczyć książkę z biblioteki i wykonać pracę plastyczną inspirowaną treścią tej książki.
 5. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką (kredki, farby, kolaż, itp.). Praca musi być opisana w następujący sposób:

– imię i nazwisko dziecka,

– dane rodzica/opiekuna oraz numer kontaktowy.

Opis powinien być umieszczony na odwrocie pracy.

 1. Termin przynoszenia prac do biblioteki: od 29.04 do 21.05.2024 włącznie.
 2. Prace zostaną umieszczone na przygotowanej wcześniej wystawie.

IV Nagrody:

 1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na drodze losowania.

V Ogłoszenie wyników:

 1. Losowanie zwycięzców oraz rozdanie nagród konkursu odbędzie się 22 maja o godzinie 16-tej. Obecność uczestników jest obowiązkowa.

VI Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia okoliczności losowych, o których uczestnicy zostaną poinformowani.
 2. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej.

VII Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Strzegom, im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu, ul. Świdnicka 21-23, 58-150 Strzegom.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@efect-szkolenia.pl.

 

Polecane artykuły

Back to top button