Lekcje biblioteczne w Kostrzy

W ramach popularyzacji czytelnictwa w bibliotece, w Kostrzy odbywały się lekcje biblioteczne, w których uczestniczyli najmłodsi czytelnicy. Uczniowie podczas spotkań wykazywali się ogromną wiedzą na temat bajek, odgadywali zagadki oraz wykonywali zadania z nimi związane. Następnie, kolorową kredą rysowali  na chodniku fantazyjne malunki.  Nie zabrakło bajki „O rybaku i złotej rybce”, przedstawionej w formie teatrzyku Kamishibai. Ta forma, małego spektaklu teatralnego jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę czytania i opowiadania. Natomiast, bajka pt.:  „O sprytnym prosiaczku” ukazała, jak istotna jest konieczność niesienia innym pomocy. Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały opowieści, która uwrażliwia, uczy małego czytelnika empatii, a także jest ostrzeżeniem,  przed nadmiernym zaufaniem wobec obcych osób.

 

 

 

 

Polecane artykuły

Back to top button