Konkurs: “Młody Poeta Dolnego Śląska”

 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego “Młody Poeta Dolnego Śląska”.

Konkurs trwa od 1.02.2022 r. do 21.05.2022 r.

Termin dostarczenia prac: do 19.04.2022 r. 

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.  Tematyka utworów jest dowolna. Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 

Zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjna na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem Młody Poeta Dolnego Śląska lub na maila: kzborowska@wbp.wroc.pl

Regulamin Młody Poeta 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA – uczestnicy imprez

Polecane artykuły

Back to top button