Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej

Bibliografia Strzegomia

1. Babuśka Marek, Gotyckie zabytki Strzegomia, Poznań-Strzegom 2013;
2. Bazylika Strzegomska. Latarnia Bożego Światła, pod red. S. Siwca, Strzegom 2004;
3. Biblioteka między tradycją a nowoczesnością. Informator - 60 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej 1949-2009, Strzegom 2009;
4. Bochnak Władysław, Kościół pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Ośrodek kultu Matki Boskiej Strzegomskiej, Legnica 2001;
5. Borecka I. i 1 in., 50 [Pięćdziesiąt] lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej, Strzegom 1999;
6. Dolny Śląsk 1945 – Dolny Śląsk 2005, Wrocław 2006;
7. II [Druga] kadencja samorządu terytorialnego - Gmina Strzegom (kadencja 1994-1998), Wrocław 1998;
8. 25 [Dwadzieścia pięć] lat TMZS. Zarys działalności, Strzegom 2000;
9. Filla Julius, Kronika miasta Strzegomia od czasów najdawniejszych do roku 1889, Strzegom 2014;
10. Granitowe światło pegaza. Almanach artystyczno-kulturalny Ziemi Strzegomskiej, Wrocław 2004;
11. Hennig Magdalena, Strzegom. Historia i współczesność, Wrocław 1992;
12. Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki, t.2 Sady Górne – Żórawina. Sudety, pod red. R. Heś, Wrocław 2011;
13. Informator budżetowy Gminy Strzegom „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, Strzegom b.r.;
14. Kaszub Krzysztof, Kamienne pomniki średniowiecznego prawa. Krzyże pojednania, [Strzegom] b.r.;
15. Kaszub Krzysztof, Strzegomska fabryka porcelany, [Strzegom] b.r.;
16. Kaszub Krzysztof, Strzegomskie kościoły i klasztory, Strzegom 2000;
17. Kaszub Krzysztof, Terra Sigillata de Stragovia, Strzegom 2004;
18. Kisiel Robert, Strzegom-Dobromierz 1745, Warszawa 2001;
19. Krzywda Jerzy, Joannici w Strzegomiu, Strzegom 2011-2012;
20. Mann Aleksander, W poszukiwaniu piękna ukrytego: Ziemia Strzegomska w rysunkach Aleksandra Manna, Strzegom 1988;
21. Mazur Kamila, Pionierskie lata Strzegomia 1945-1948, Strzegom 2005;
22. Namysłowska Renata, 140 [Sto czterdzieści] lat obecności sióstr św. Elżbiety w Strzegomiu, Strzegom 1998;
23. Obiekty sakralne Strzegomia, Wrocław 1996;
24. Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t. 1 Przyroda, gospodarka, Wrocław – Warszawa 1948;
25. Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t.2 Dzieje, kultura, Wrocław – Warszawa 1948;
26. Olszewska-Świetlik Justyna, Warsztat malarski Mistrza Ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002;
27. Pod ikoną ukrzyżowanego Jezusa. Wspomnienia o księdzu prałacie Stanisławie Siwcu, Strzegom 2010;
28. Powiaty i gminy Dolnego Śląska, Wrocław 2000;
29. Prociak Tadeusz Piotr, Strzegomskie impresje, Wałbrzych 2010;
30. Przyłęcki Mirosław, 700 [Siedemset] lat murów obronnych Strzegomia, Strzegom 1999;
31. Różańska Amanda i 1 in., Historia Kościoła i Klasztoru Zakonu Karmelitów – późniejszego Kościoła Ewangelickiego p.w. Zbawiciela w Strzegomiu, Strzegom 1995;
32. Sakwerda Jan, Strzegom, Strzegom 1976;
33. Strzegom, Bydgoszcz b.r.;
34. Strzegom: informator gospodarczy, b.m.;
35. Strzegom na starej fotografii, Strzegom 2000;
36. Strzegom. Naturalna siła granitu. Miejska trasa turystyczna Strzegomia, Strzegom b.r.;
37. Strzegom. Samorząd 1990-1994, Strzegom 1994;
38. Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław-Strzegom 1998;
39. Szczepański Edmund i 2 in., Fotografie dawnego Strzegomia, Strzegom 1997;
40. Szczepański Edmund i 2 in., Fotografie dawnego Strzegomia, Strzegom 2000;
41. Szczepański Edmund, Wieża Targowa w Strzegomiu, Strzegom 2000;
42. Walenty Wyrwa, Strzegom 1999;
43. Wieża Targowa w Strzegomiu, Szczepański Edmund, Strzegom 2000;
44. Woźniakowski Bogusław, Ziemia Strzegomska 1990 r. Perspektywy rozwoju, Strzegom [1990];
45. Wzgórza Strzegomskie. Mapa turystyczna, Warszawa-Wrocław 1992;
46. Słownik geografii turystycznej Sudetów, t.19 Wzgórza Strzegomskie, pod red. Marka Staffy, Wrocław [2004];