Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej

Regionalna Koalicja na Rzecz Godnego Starzenia się

Spotkanie z seniorami
Spotkanie z seniorami
24 maja 2017r. burmistrz Zbigniew Suchyta wraz z grupą seniorów wzięli udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”, która odbyła się w Krzyżowej. W czasie konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie przystąpienia Gminy Strzegom do Regionalnej Koalicji na rzecz zdrowego starzenia się, którego misją jest poprawa jakości zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym. Koalicja zakłada współpracę w zakresie rozpoznawania problemów, przygotowywania i wdrażania programów, pozyskiwanie środków, promowanie postaw i monitorowanie działań skierowanych na seniorów. Wcześniej do Koalicji przystąpiło m.in. Starostwo Świdnickie, Dzierżoniowskie, prezydent Świdnicy i Dzierżoniowa. Podpisanie tego dokumentu to początek aktywnej współpracy z innymi gminami i powiatami na rzecz seniorów. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów prowadzonych przez wybitne autorytety medyczne, psychologiczne i społeczne specjalizujące się w problematyce wieku senioralnego.
Konferencja składała się z 4 bloków tematycznych: perspektywy humanistycznej, klinicznej, ekonomicznej i praktycznej.
Udział w konferencji był współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Strzegom oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Strzegomiu CZYTELNIK w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – Aktywizacja seniorów poprzez udział w konferencji naukowej – Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne.
 
 

Katarzyna Wójcik – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom